שלום,

אנחנו LAHAK LIFE SETTLEMENT FUND

קרן ההשקעות "להק" מציגה אפשרות להשקיע בכלי פיננסי יציב, מבוסס ואמין, בסיכון נמוך יחסית לחלופות, שהתוצאה הסופית שלו ידועה ויציבה ואינה תלויה בביצועי שוק ההון.
לאור אופי וייחודיות הכלי, התשואה הפוטנציאלית אמורה להיות קבועה לאורך חיי הקרן ולהעניק תשואה פוטנציאלית עודפת על-פני כלים פיננסיים אחרים.
קרן ההשקעות "להק" מנהלת אג'נדת השקעות שונה בנוף הישראלי ועושה זאת תוך ניצול הזדמנות ייחודית. הקרן מנגישה למשקיעים כשירים, בתי השקעות וגופים מוסדיים, ערוץ השקעה יציב בטוח וארוך יחסית לחלופות האלטרנטיביות האחרות הקיימות בשוק.
המומחים של קרן להק, מציעים למשקיעים חשיפה לשוק ה Life-Settlements – באמצעות השקעות במגוון פוליסות ביטוח חיים נבחרות בארה"ב.

להק השקעות מקדמת מוצר פיננסי ייחודי בישראל שנקרא “life settlement fund”, . ההשקעה הינה השקעה בפוליסות ביטוחי חיים בארה"ב. מדובר על שוק מפותח ומשוכלל המתנהל תחת פיקוח רגולטורי בארה"ב בתחום הביטוח. העסקה בארה"ב מאפשרת לבעלי הפוליסה למכור אז הזכויות בפוליסת ביטוח החיים שלהם ובתמורה לכך הם מקבלים חלק מהכספים בהיוון למועד העסקה. מוצע למשקיעים להשתתף במימון רכישות אלו מבעלי הפוליסה. מכשיר זה תפס תאוצה בשנים האחרונות ופתח את האפשרות לבעלי הפוליסה לייצר הכנסה חד פעמית ומיידית אשר מסייעת להם לשפר את רמת החיים. מהצד השני קרנות ההשקעה מקבלות את הזכויות והחובות על הפוליסה בעת פקיעתה באופן מלא או לעיתים חלקי לפי מתווה העסקה שסוכם עם המוכרים. כבעלי הפוליסה החדשים, לקרנות יש שתי אפשרויות עיקריות בניהול הפוליסה, האחת למכור את הפוליסה בשוק החופשי בכל עת, והשנייה להמתין ליום הפקיעה ולהשיג את מלוא התשואה הצפויה.

מטרת הקרן – לייצר תשואה פוטנציאלית כוללת ואטרקטיבית יחסית לחלופות הקיימות שאינה בקורלציה לשוק ההון.

מטרת הקרן – לייצר תשואה פוטנציאלית כוללת ואטרקטיבית יחסית לחלופות הקיימות שאינה בקורלציה לשוק ההון.

שירות ומקצוענות לפני הכל.

שנות ניסיון רבות, הבנה מעמיקה במיוחד בשוק ההון וחזון הקרן, סייעו לנו בקביעת סטנדרטים יוצאי דופן. לקוחותינו נהנים משירות ברמה הגבוהה ביותר, שקיפות מלאה ומקצוענות ללא רבב.
תכונות אלו מאפיינות את בעלי הקרן, מחברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות, האקטוארים, האנליסטים, רואי החשבון, המחלקה המשפטית ועד אחרון העובדים בקרן להק. כולם, אנשי מקצוע מנוסים ובעלי הישגים משמעותיים בשוק הפיננסי בישראל.
אנו מחויבים לסטנדרטים בינלאומיים מחמירים של שירות אישי, שקיפות, אמינות מוחלטת מצוינות והישגיות.
לקוחות הקרן ייהנו מדיסקרטיות מלאה, זמינות, מערכות דיגיטליות מקודדות ומאובטחות, דוחות במועדים מדויקים, ליווי של שומרי סף (אדמיניסטרטור, משרד רו"ח ומערך משפטי חיצוניים) מהמובילים בשוק . וכל זאת בסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר בתעשייה.

סטנדרטים בינלאומיים מחמירים

דיסקרטיות מלאה

זמינות מלאה

מערכות דיגיטליות מקודדות ומאובטחות

דוחות שקופים במועדים מדויקים

מערך משפטי העומד לרשותם באופן מלא

מערך בקרה חיצוני

הצוות שלנו

רוצים לקרוא עלינו?

רוצים ליצור איתנו קשר?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן