תהליך ההשקעה

קצת רקע

Life-Settlements מסחר בפוליסות ביטוחי חיים.

בשנת 1971 קבע בית המשפט העליון בארה"ב כי ביטוח חיים נחשב לרכוש פרטי במסגרת החלטתו בתיק Grigsby Vs Russel והניח את היסודות המוקדמים להתפתחות המסחר בפוליסות ביטוחי חיים. בית המשפט קבע כי לכל פרט קיימת זכות קניינית חוקית למכור את פוליסת ביטוח החיים שלו, בדיוק כמו זכותו למכירת כל נכס אחר שברשותו. המסחר בפוליסות ביטוחי חיים צבר תאוצה בתחילת שנות התשעים בארצות הברית. אנשים שלקו במחלות סופניות מכרו את פוליסות ביטוח החיים שלהם במזומן לפני מותם. מאז הרציונל למסחר בביטוחי חיים השתכלל וכולל סיבות מגוונות נוספות:
שימוש בכספים לצורכי רפואה לחולים שידם אינה משגת טיפול יקר, שיפור משמעותי באיכות החיים, הבטחת כספים כירושה לילדים וקרובים ועוד.

ההיגיון הכלכלי:

ההיגיון העיקרי מאחורי רכישת ביטוח חיים באופן כללי, מתמקד בהבנה כי המבוטח מבקש להבטיח את עתידם הכלכלי של הקרובים לו ביותר.
ככל שנוקפות השנים, חלה ירידה בתלות של ילדים בהוריהם, או בין בני זוג ועוד.
מבוטחים רבים, אשר חסכו שנים ארוכות, מוצאים עצמם מתקשים להמשיך לשלם את פרמיות הביטוח הגבוהות.
לעיתים הם מוותרים בכך על מיליוני דולרים ששולמו לאורך חיי הפוליסה.
בשונה מהחוק בישראל, בארה"ב ניתן להמשיך וליהנות מביטוח חיים ללא הגבלה ולמכור את הפוליסה הקיימת.

מעט על התהליך:

כאשר מבוטח מבקש לסיים את ההתקשרות עם חברת הביטוח, פרטיו ותיקו הביטוחי נבחנים באופן מקצועי.
במידה והתיק נמצא מתאים, נשלחת למבוטח הצעה מגופים המתמחים בתחום. ההצעה היא לרכישה של הפוליסה, מה שמעביר את הזכויות שלה לידי החברה הרוכשת.
ברוב המכריע של המקרים, ההצעה תכלול תשלום מידי במזומן של סכום כסף משמעותי ובנוסף, קיימת אפשרות להעניק ליורשי המבוטח המקורי אחוזים מסוימים מהפרמיה.

מוצר פיננסי שהוא WIN WIN לכולם:

כמו כל המוצרים בעולם הביטוח, זירת ה- Life-Settlements בנויה באופן המעמיק והגלוי ביותר. כלל נתוני המבוטח, בצירוף הסטטיסטיקות העדכניות ביותר משולבות באקטואריה המחושבת על-ידי כלכלנים מומחים. אלו, בשילוב מערכות מחשב מתקדמות מאוד, מתכנסים לקביעת סיווג תיק הביטוח (הפוליסה), גם על פי נתוניה המשפטיים. בשלב זה, מתבצעת הערכה סטטיסטית מהימנה באשר לשוויה הכלכלי. בהקבלה, ניתן להשוות את זירת ה- Life-Settlements לעולם ביטוח בריאות, בו מתבצעת בהצלחה אקטואריה מדויקת שעובדת באופן רווחי במיוחד, שנים ארוכות.
כשבסיסה הכלכלי מבוססת באופן משמעותי על מדדים פרסונאליים, סטטיסטים ואקטוארים.
לסיכום: מדובר במוצר פיננסי חכם בו יש רק מרוויחים- המבוטח הזוכה להציל כספים רבים, שארי בשרו של המבוטח אשר נהנים מתקבול והמשקיעים אשר זוכים באפיק השקעה יציב במיוחד, ללא תלות במשתנים בשוק, לשנים ארוכות.

יתרונות קרן השקעה פרטית:

קרן להק הינה מוצר השקעה המיועד למשקיעים כשירים. כלומר, כאלו בעלי הון עצמי גבוה שעומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, דוגמת נכסים נזילים בסך של כ־8 מיליון שקל.
בעולם קרנות, ישנם סוגים שונים של קרנות בכל הנוגע לסיכון/ סיכוי –
ישנן קרנות שפועלות בשוק הסחיר תוך כדי גידור פעילותן. כך כאשר השוק עולה או יורד בצורה סולידית, הן אמורות להניב תשואה דומה לשוק. כשהשוק עולה בחדות, הן אמורות להניב תשואה נמוכה יותר – פועל יוצא של עלויות הגידור.
כשהשוק צונח, הן אמורות להשיא תשואה עודפת בזכות אותם מהלכי גידור מדוברים.
אולם ישנן גם קרנות ששמות לעצמן למטרה להשיא תשואה עודפת על השוק בכל מצב עניינים. בהתאם, לא מדובר בכלי השקעה שאמור לספק לבדו תחליף למוצרי השקעה בשוק הסחיר, אלא בכלי שמגוון את תיק ההשקעות ומספק לו מעין תעודת ביטוח.
קרן להק מנגישה למשקיע אפשרות להשקיע בכלי פיננסי ייחודי, פוליסות ביטוח חיים בארה"ב, שהן בעלות חתימה נמוכה במיוחד לתנודות שוק ההון, הפדיון קבוע מראש וניתן לחשב את התשואה על בסיס תוחלת החיים הצפויה כך שמוצע לשלב את הכלי הפיננסי בתיק ההשקעה שכן הוא אחד מהכלים הפיננסיים מובילים.

סטטיסטיקה אודות גודל השוק:
$789,603,260
$789,603,260
סה"כ תשלומים שהועברו למוכרי פוליסות ביטוח חיים
$637,923,621
$637,923,621
בעלי הפוליסות שנמכרו קיבלו $637,923,621 יותר מאשר אילו מכרו את הפוליסה חזרה לחברת הביטוח!
כ-4.5 מיליארד$
כ-4.5 מיליארד$
נכס בסיס נקנו בשנת 2022 עליה מ 3.97 מיליארד דולר בשנת 2021.
כ-3080 פוליסות
כ-3080 פוליסות
העבירו ידיים עלייה של 3% משנה לשנה. מספר זה מהווה חלק קטן מאד מסך 9.8 מיליון הפוליסות שפקעו ללא תמורה או הוחזרו לחברות הביטוח, במונחי כסף מדובר ב624 מיליארד דולר.
פי 5.2 יותר כסף
פי 5.2 יותר כסף
בעלי פוליסות שמכרו את הפוליסה קיבלו פי 5.2 יותר כסף מאשר הסכום שהיו מקבלים אילו פדו את הפוליסה דרך חברת הביטוח.
סטטיסטיקה אודות גודל השוק:
$789,603,260
$789,603,260
סה"כ תשלומים שהועברו למוכרי פוליסות ביטוח חיים
$637,923,621
$637,923,621
בעלי הפוליסות שנמכרו קיבלו $637,923,621 יותר מאשר אילו מכרו את הפוליסה חזרה לחברת הביטוח!
כ-4.5 מיליארד$
כ-4.5 מיליארד$
נכס בסיס נקנו בשנת 2022 עליה מ 3.97 מיליארד דולר בשנת 2021.
כ-3080 פוליסות
כ-3080 פוליסות
העבירו ידיים עלייה של 3% משנה לשנה. מספר זה מהווה חלק קטן מאד מסך 9.8 מיליון הפוליסות שפקעו ללא תמורה או הוחזרו לחברות הביטוח, במונחי כסף מדובר ב624 מיליארד דולר.
פי 5.2 יותר כסף
פי 5.2 יותר כסף
בעלי פוליסות שמכרו את הפוליסה קיבלו פי 5.2 יותר כסף מאשר הסכום שהיו מקבלים אילו פדו את הפוליסה דרך חברת הביטוח.

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן