החזון שלנו

חזון הקרן

הקרן מתבססת על ניסיון מוכח ומצטבר של עשרות שנים מנהלי הקרן בניהול השקעות פיננסיות וריאליות בארץ ובעולם, בהיקפים רבים ובהצלחה רבה.

מצאנו אפיק השקעה אלטרנטיבי ובלתי תלוי. זהו אפיק שצולח תקופות של משבר יחסית לאפיקי השקעה רבים אחרים, זאת ברמת סיכון מינימלית וברמות תשואות פוטנציאליות גבוהות יחסית על פני זמן.
אפיק ההשקעות – Life Settlements – השקעה בפוליסות ביטוח חיים, עונה על ההגדרה הזו.
השאיפה להצטיינות הדריכה אותנו למען הצבת מטרות שאפתניות וארוכות טווח. אנו שואפים ליזום רעיונות חדשים ואפיקי תשואה אטרקטיביים ומגוונים. לצורך כך, השקענו משאבים רבים לצורך יצירת מערכת ניהול שקופה, מפורטת וידידותית לטובת המשקיעים. בנינו מערך שירות נגיש, אדיב, מקצועי ואנושי.
מבחינתנו, מצוינות הינה היכולת למצוא פתרונות, להיות גמישים במקומות הנכונים ולעמוד איתנים בדרישה שלנו להעניק ללקוחותינו את הטוב ביותר.
נפעל תוך עמידה בלוחות זמנים הדוקים, תוך ניצול ידע מעמיק ומקצועי בתחום ותוך בחינה וביקורת מתמדת.
כך אנו שואפים לייצר ללקוחותינו את הטוב ביותר.
זו דרכנו ובה נדגול וכך נמשיך עוד שנים ארוכות.

ידע וניסיון

סיכון מינימלי

מערך שירות נגיש, אדיב ואנושי

עמידה בלוחות זמנים

ידע וניסיון

סיכון מינימלי

מערך שירות נגיש, אדיב ואנושי

עמידה בלוחות זמנים

הצד הערכי/חברתי

לצד התועלת האדירה עבור המשקיעים, הוכח כי השקעות בעולם ה Life-Settlements -מטיבות במיוחד גם עם המוכרים בעלי הפוליסות. זוהי אוכלוסייה המורכבת ממבוגרים וקשישים. פעמים רבות, אלו נאבקים בעלויות גבוהות של פרמיות ביטוח שהם מתקשים/לא מסוגלים לשלם ועומדים בפני אבדן השקעתם המלא, אותו חסכו לאורך שנים.
עסקאות רכישת הפוליסה האלה מאפשרות למבוטחים ליהנות מהכנסה משמעותית באופן מידי המאפשרת להם לשפר את רווחת חייהם ובכלל זה לרכוש תרופות מצילות חיים ולהציל חלק מדמי הביטוח עבור יורשיהם.

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן